Turvallinen Koulutie -projekti on Jalankulkijoiden Turvallisuus ry:n organisoima kampanja, jonka tavoite on parantaa koululaisten liikenneturvallisuutta.