Kampanjoimme aktiivisesti minimoidaksemme liikenteen riskitekijöitä. Tällä hetkellä kampanjoimme heijastimen ja muiden liikenteessä tärkeiden suojavarusteiden käytöstä, suojateiden kunnioittamisesta ja rattijuoppouden vaaroista. Tämän lisäksi tiedotamme mielenkiintoisista uutisista liittyen liikenneturvallisuuteen sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä.