Liikenneturvan teettämän tutkimuksen mukaan puolet jalankulkijoista kokee, että autot eivät pysähdy, vaikka jalankulkija olisi selkeästi astumassa suojatielle. Myöskään ei ole harvinaista se, että suojatiellä toinen auto pysähtyy päästämään kadunylittäjän tien yli, mutta toista kaistaa ajava ei pysähdykään. Edellä mainittu tilanne on hyvin vaarallinen. Tutkimuksessa selvisi myös, että 90 % suomalaisista haluaa turvallisemman suojatien (Etelä-Suomen Sanomat.)

Kuolleista yli puolet, ja loukkaantuneista joka neljäs jalankulkijoista oli yli 64-vuotiais. Suojatiellä menehtyneistä jalankulkijoista kolme neljästä ja loukkaantuneista joka kolmas oli yli 64-vuotias. Iäkkäiden jalankulkijoiden riski kuolla tai loukkaantua liikenteessä on lähes kaksinkertainen verrattuna koko väestöön, kun henkilövahingot suhteutetaan ikäryhmän kokoon. Toisena riskiryhmänä haluamme mainita lapset ja nuoret: joka kolmas tieliikenteessä loukkaantunut jalankulkija oli lapsi tai nuori (Liikenneturva.)

Onko suojatie kadottanut merkityksensä ja kunnioittavatko autoilijat lainkaan suojatietä? Kaupungin keskustassa liikkuessa huomaa nopeasti, että yhtä lailla punaisia päin kulkevat myös pyöräilijät sekä kävelijät.
Tieliikennelaki

Tieliikennelain mukaan ajoneuvon kuljettajan täytyy antaa esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille. Ajoneuvon kuljettajan tulee väistää suojatietä ylittävää pyöräilijää tai mopoilijaa silloin, kun hänelle on liikennemerkillä osoitettu väistämisvelvollisuus, tai hän on kääntymässä suojatien yli.

Pyörän päältä noussut pyöräilijä on jalankulkija, jolloin häntä pitää väistää samalla tavoin kuin jalankulkijaa. Suojatietä lähestyvän ajoneuvon kuljettajan täytyy sovittaa nopeutensa niin, että hän pystyy tarvittaessa pysäyttämään ajoneuvonsa ennen suojatietä.
Laki pysäköinnistä

Laki kieltää ajoneuvon pysäköimisen ja pysäyttämisen 5 metrin matkalla ennen suojatietä. Jos suojatien eteen on pysäköity tai pysäytetty ajoneuvo, joka peittää näkyvyyden suojatielle, ei sitä saa ohittaa pysähtymättä, ellei väliin jää suojakoroketta tai toista vapaata eli tyhjää ajokaistaa.

Jalankulkijanon ylitettävä ajorata suojatietä kulkien, jos se on lähellä. Muutoin ajorata on ylitettävä kohtisuoraan ja yleensä risteyksen vierestä. Suojatielle tai muuten ajoradalle astuvan jalankulkijan on noudatettava sitä varovaisuutta, jota lähestyvän ajoneuvon etäisyys ja nopeus edellyttävät. Hänen on ylitettävä ajorata tarpeettomasti viivyttelemättä (Finlex.)

Suojatie-enkeleiksi kelpaavat kaikki, jotka apua tarvitsevia liikenteessä havaitsevat. Työsi on auttaa koululaisia ja vanhuksia tien yli, ohjeistaa tietämättömiä heijastimen käytössä, ja näyttää itse kuskina hyvää esimerkkiä. Jos havaitset selvästi vaarallisia, tai puutteellisia liikennejärjestelyitä, ilmoita niistä meille ja me laitamme asialle vauhtia.

Ohjaava aikuinen

Tiedostamme, että lapset ja nuoret ovat suuri riskiryhmä liikenteessä, näin ollen haluamme konkreettisesti vaikuttaa lasten koulumatkojen turvallisuuteen organisoimalla ympärivuotista suojatiepäivystystä valtakunnallisesti. Tienylityskohdassa koulun lähettyvillä ohjaava aikuinen toimii ikään kuin huutomerkkinä suojatiellä, jotta moottoriajoneuvojen kuljettajat ottaisivat koululaiset huomioon liikenteessä. Suojatiepäivystäjille toimitamme heijastinliivit ja muut päivystyksessä tarvittavat välineet postitse veloituksetta. Voit tiedustella lisää suojatiepäivystyksestä sähköpostin välityksellä.

Suojatien kunnioitus

Haluamme kampanjoida suojateiden kunnioituksen puolesta ja vaikuttaa niin jalankulkijoiden kuin moottoriajoneuvojen kuljettajien asenteisiin. Tavoitteenamme on lisätä molemminpuolista kunnioitusta liikenteessä – jalankulkijoilta toivomme valpasta ja ennakoivaa liikkumista suojateillä ja liikennevalojen noudattamista. Moottoriajoneuvojen kuljettajilta odotamme tarkkaavaisuutta, nopeusrajojen noudattamista sekä lain mukaista liikkumista suojatiellä.

Tiedottaminen

Lisäksi kartoitamme vaarallisia tienylityskohtia ja pidämme niistä tietokantaa. Kampanjoimme lähettämällä SMS-viestejä kansalaisille, joissa kehoitamme noudattamaan erityistä tarkkaavaisuutta liikenteessä.