Tieliikenneonnettomuudet ovat lasten suurin yksittäinen tapaturmaisten kuolemien syy, ja joka kolmas tieliikenteessä loukkaantunut jalankulkija oli lapsi tai nuori. Turvallinen Koulutie -projekti on Jalankulkijoiden Turvallisuus ry:n järjestämä kampanja, jossa korostuvat heijastimen käyttö, suojateiden turvallisuus ja päihteetön autoilu.

Molemminpuolinen kunnioitus liikenteessä tärkeää

Turvallinen Koulutie -projektin pääasiallinen tavoite on parantaa jalankulkijoiden, etenkin koululaisten, turvallisuutta liikenteessä. Tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävä työ on yhteiskunnallista vaikuttamista, valistamista ja keskustelua.

Muiden liikenteessä liikkuvien kunnioitus on ensiarvoisen tärkeää liikenneturvallisuuden kannalta. Jalankulkijalta tämä edellyttää heijastimen käyttämistä ja valpasta, ennakoivaa liikkumista, kun taas autoilijalta edellytetään suojateiden kunnioittamista ja olosuhteiden mukaista ajamista sekä nopeusrajoitusten noudattamista.

Jalankulkijoiden, tai muunkaan liikennöinnin, onnettomuusriskiä tuskin koskaan saadaan pudotettua nollaan, mutta oikealla asennoitumisella ja toisia kunnioittavalla liikennekäyttäytymisellä joitakin vääristä asenteista johtuvia riskitekijöitä voidaan vähentää.

Yksi tärkeistä tavoitteistamme on vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja liikennekäyttäytymiseen. Pyrimme vähentämään riskejä liikenteessä – kannustamme heijastimen käyttöön, suojateiden kunnioittamiseen ja varoitamme rattijuoppouden riskeistä.

Kampanjointi

Kampanjoimme aktiivisesti minimoidaksemme liikenteen riskitekijöitä. Tällä hetkellä kampanjoimme heijastimen ja muiden liikenteessä tärkeiden suojavarusteiden käytöstä, suojateiden kunnioittamisesta ja rattijuoppouden vaaroista. Tämän lisäksi tiedotamme mielenkiintoisista uutisista liittyen liikenneturvallisuuteen sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä.

Vaikuttaminen

Kartoitamme puutteita liikennejärjestelyissä kouluteiden varsilla ja otamme niiden korjaamisen asiaksemme. Kyseessä voi olla esimerkiksi tarpeelliset, mutta puuttuvat, liikennevalot tai nopeustöyssyt. Ilmoittakaa meille havaitsemistanne turvallisuusongelmista, tutkimme tapaukset ja otamme yhteyttä päättäjäelimiin. Järjestämme tärkeissä tapauksissa adresseja, jos tilanne ei saa ansaittua huomiota.

 

Tiedotus

Lähetämme valtakunnallisesti tuhansia SMS-viestejä erityistä tarkkaavaisuutta vaativina aikoina. Syksyllä koulujen alettua kehotamme kuljettajia noudattamaan erityistä varovaisuutta erityisesti koulujen läheisyydessä.

Luennointi

Tulemme järjestämään liikenneturvallisuusaiheisia luentoja valtakunnallisesti yhteistyökumppaneidemme kanssa. On tärkeää, että lapset oppivat tuntemaan liikennesäännöt pienestä pitäen, ja että liikennemerkit tulevat tutuiksi heti koulun alusta asti.