Turvallinen koulutie -yhdistyksen tavoitteet, strategia ja toiminta

Turvallinen koulutie -yhdistyksen pääasiallinen tavoite on parantaa jalankulkijoiden, etenkin koululaisten, turvallisuutta liikenteessä. Tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävä työ on yhteiskunnallista vaikuttamista, valistamista ja keskustelua jalankulkijoiden oikeuksien ja aseman parantamiseksi, sekä tieturvallisuuden, julkisen liikenteen ja koulukuljetusten edistämiseksi.

Haluamme korostaa, että turvallinen liikkuminen edellyttää yhteisiä pelisääntöjä ja tervettä asennetta riippumatta kulkutavasta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että niin jalankulkijat, kuin moottoriajoneuvoilla liikkujat kunnioittavat toisiansa.

Jalankulkijoilta tämä edellyttää heijastimen käyttämistä ja valpasta ja ennakoivaa liikkumista, kun taas autoilijoilta voidaan edellyttää suojateiden kunnioittamista ja olosuhteiden mukaista ajamista. Jalankulkijoiden onnettomuusriskiä ei voida koskaan poistaa kokonaan, mutta joitakin vääristä asenteista johtuvia riskitekijöitä voimme vähentää.

Asioita, joihin haluamme ennen kaikkea vaikuttaa, ovat heijastimen käyttö, suojateiden kunnioittaminen ja rattijuoppous. Lähestymme ongelmaa toimittamalla mahdollisimman monelle oppilaitokselle parhaat mahdolliset suojavälineet (heijastimet, liivit yms.), koska niiden hankkimiseen ei kaikkialla ole varattu erikseen rahaa. Autoilijoiden asenteisiin pyrimme vaikuttamaan tiedottamalla ja kampanjoimalla näkyvästi. Valistaminen ulottuu myös lasten vanhempiin, koska he ovat avainasemassa liikennekäyttäytymiseen perehdyttämisessä.