RAITTIINA RATTIIN

Nuoret ovat maamme tulevaisuuden autoilijat, ja nyt on aika vaikuttaa siihen, miltä teidemme turvallisuus näyttää seuraavalla vuosikymmenellä. Nuorille pelkkä laki ei aina riitä perusteluksi, ja usein kaveripiirin mielipide on tärkeämpi. Viemme päihteettömän autoilun sanomaa kouluihin, koska nuorten keskuudessa ryhmäkuri voi olla ainoa keino laittaa rikkojat järjestykseen. Tavoitteemme on, ettei kukaan ota päihtyneeltä kyytiä, vaan avaimet pois.

Älä hyppää päihtyneen kyytiin!

Haluamme, että ongelman vakavuus ymmärretään kaikilla yhteiskunnan tasoilla, koska päihteet ja autoilu eivät sovi yhteen, ja henkiä menetetään sen takia turhaan. Tavoitteemme on, ettei kukaan ota päihtyneeltä kyytiä, vaan avaimet pois.

Jo pienikin määrä alkoholia veressä huonontaa ajokykyä ja nostaa onnettomuusriskiä. Rattijuopumuksen raja ylittyy, kun veren alkoholipitoisuus on vähintään 0,5 promillea.

Rattijuopumustapauksissa on viimeisen kolmen vuoden aikana kuollut keskimäärin 58 ja loukkaantunut 676 henkilöä vuosittain.

Kuolleiden ja loukkaantuneiden joukossa on paljon lapsia ja nuoria. Kuolleista lähes kolmannes, ja loukkaantuneista neljä kymmenestä oli 15-24-vuotiaita.

Rattijuopumukset aiheuttavat vuosittain keskimäärin…

  • 676 Loukkaantumista
  • 58 Kuolemaa
  • 18 000 Poliisitehtävää
  • 1,1 Miljardia kustannuksia valtiolle

 

Mitä rattijuopumusonnettomuus kustantaa?

Rattijuopumuksen kustannukset yhteiskunnalle ovat merkittävät. Rattijuopumusonnettomuudessa kuollut henkilö aiheuttaa noin 1 919 000 euron ja loukkaantunut noin 241 000 euron kustannukset.

Rattijuopumusrikosten käsittely maksaa sekä poliisille että oikeuslaitokselle useita satoja euroja per tapaus. Liikennevahinkoon syyllistynyt rattijuoppo on itse taloudellisessa vastuussa sekä itselleen, matkustajille että muille ulkopuolisille aiheutuneista vahingoista. Tämän lisäksi hän voi menettää oikeutensa myös liikenne- ja autovakuutuskorvauksiin (Trafi.)

 

Nuorten rattijuoppous yleistymässä

Nuoren henkilön rattijuoppous voi olla yksittäinen tapaus, mutta yleensä teon takana piilee suurempia ongelmia, esimerkiksi sosiaalisissa suhteissa, kotona tai koulussa. Tärkeää onkin se, että nuori pystyy purkamaan huolensa jollekin luotettavalle aikuiselle.

Rangaistukset ovat yli 15-vuotiaille miltei samat kuin aikuisille. Alaikäiset ohjataan lastensuojeluun, jossa tehtävänä on purkaa ongelmat ja kartoittaa nuoren tilannetta. Ensimmäisestä rattijuoppoudestaan kiinni jäävä on usein 18-19-vuotias nuori, joka on vasta saanut ajokortin. Nuoren ajokyky alkaa heiketä alkoholin vaikutuksen seurauksena silloin, kun veren alkoholipitoisuus saavuttaa 0,2 promillen tason. Joissakin maissa tämä arvo on asetettu nuorten rattijuopumusrajaksi (Nuorten linkki, 2014.)
Voimme vielä vaikuttaa 2020-luvun onnettomuuslukuihin

Kampanjoimme päihteettömän autoilun puolesta kertomalla miten ja miksi pienikin määrä alkoholia, tai muuta huumausainetta elimistössä voi johtaa vakavaan liikenneonnettomuuteen. Varsinkin lasten ja nuorten rattijuoppousonnettomuuksien kasvu viime vuosina on huolestuttavaa ja pidämme tärkeänä luennoida asiasta etenkin nuorille. Pyydämme kouluja ottamaan yhteyttä, mikäli tarvitsevat apua liikennevalistuksen järjestämiseen kouluillaan.

Vastaa