Autoilijoiden asenteisiin pyrimme vaikuttamaan tiedottamalla ja kampanjoimalla näkyvästi. Valistaminen ulottuu myös lasten vanhempiin, koska he ovat avainasemassa liikennekäyttäytymiseen perehdyttämisessä.